Maskintjenester

Vi gjør det!

Entreprenør du kan stole på

Vi tar oppdrag over hele finnmark

 

- Utarbeidelser av tomter

 

- Veibygging og veiutbedringer

 

- Vann/avløp

 

- Drenering

 

- Kabel og trekkerørs grøfter

- Linjearbeid

 

- Skogrydding

Utstyrs liste

 

Gravere fra 2,7 - 16tonn

Alle med:

- Smal/tann/planerings skuffer

- Rotortillt

- Tømmerklipe

Ekstra:

- 308 med innebyggd stolpeklipe

- 302,7 med klippesaks

- 312 med slede for transport

Ring oss på: +47 901 63 387 Følg oss på