Maskintjenester

Vi gjør det!

Entreprenør du kan stole på

 Vi tar oppdrag over hele finnmark


- Opparbeidelse av tomt


- Veibygging og veiutbedringer


- Vann/avløp


- Drenering


- Kabel og trekkerørs grøfter

 

- Linjearbeid


- Skogrydding


- Stabling og sortering


- Hjullaster oppdrag

Utstyrs liste


Maskiner


Fra 2,7-16 tonn

Gravemaskiner med alt

av utstyr.

.

Hjulaster i kurant størrelse.

- Planeringsskuffe

- Steinskuffe

- Pallegaffler

- Vendbart brøyteskjær


Ring oss på: +47 901 63 387      Følg oss på